Kato SR-250R (25 tấn) - Kato SR-250R(25 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần tập đoàn Telin