Kato SR-700L (70 tấn) - Kato SR-700L(70 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần tập đoàn Telin